कोइरालो Koiralo, Camel’s foot

Bauhinia variegata

उष्ण प्रदेश /
Tropical Zone

Altitude:
150 - 1900m

LEGUMINOSAE

icon 1

icon 1

कोइरालो एक सुन्दर र आकर्षक रुख हो र यो धेरै जसो उद्यानहरुमा यसको वास्ना आउने र सुनगाभा जस्तो देखिने फूलहरुको लागि रोप्ने गरिन्छ। यसलाई कहिले काँही अंग्रेजीमा अर्किड ट्री (Orchid tree) सुनगाभा रुख वा माउनटेन इबोनी भनिएता पनि यो सुनगाभा वा इबोनी भन्ने रुखसंग जातीय रुपमा नजिकको बिरुवा भने होइन।

Bauhinia variegata is a beautiful, ornamental tree and often grown in gardens for its scented, orchid-like flowers. Although it is sometimes called ‘Orchid tree’ or ‘Mountain ebony’, it is not related to either orchids or the ebony trees of Southern India.

कोइरालो धेरैजसो बाटोको छेउछाउमा देख्न सकिन्छ र खेतबारीको किनारमा दाउरा बाल्न र गाईवस्तुलाई  खुवाउन रोप्ने गरिन्छ। यसको फूलको मुना तरकारी र अचार खान प्रयोग हुन्छ। फूल फुल्ने समयमा स्थानीय बासीहरुले फूल को मुना संकलन गरी बेच्ने गर्दछन्। कलिला पात र फल तरकारीको रूपमा र फलको दाना भुटेर खाने गरिन्छ।

कोइरालो धेरै पहिले देखि नै औषधीको रुपमा प्रयोग हुदै आएको छ र आयुर्बेद चिकित्सा पद्धतिमा धेरै रोगहरुको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको बोक्रा र फूल पखाला लाग्दा र पेट गडबड हुँदा साथै पेटको जुका मार्न औषधीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ।

यसको बोक्रा रंग बनाउन प्रयोग गरिन्छ। बोक्राको रेशाहरु रस्सी बनाउन र बोक्रा थिचेर बनाएको पेस्ट घाउखटिरा, कुष्ठरोग, अल्सर र अन्य छालाको रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको काठ कृषिजन्य औजार र निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

Camel’s foot is often seen along roadsides and planted in farms for firewood and to provide leafy branches to feed animals. Flower buds are eaten as a vegetable or pickled, and in spring the flowers are sold in markets. Young leaves and fruits are cooked as a vegetable, and the seeds are fried.

Bauhunia variegata has a long history of medicinal use, with many applications in Ayurveda. The bark and flowers are astringent and are very effective in expelling worms and other gut parasites including amoebic dysentery. Boiled flower buds can help control bleeding disorders, and the flowers are laxative.

The bark is used for dying and tanning. The bark fibres are used to make ropes, and a paste made from the bark is useful in healing cuts and treating leprosy, ulcers and other skin diseases. The wood is strong and used to make agricultural tools and in construction.

यहाँ उल्लेख गरिएका वनस्पतिको औषधीय गुण स्व-उपयोगको लागि नभई जानकारीको लागि मात्र दिइएको हो।
Medicinal properties of plants mentioned here are for information only, not for self-use.
Abies Spectabilis Near Thiesyo
Bauhunia variegata flowers © B.B. Raskoti
Abies Spectabilis
Young flowers for curries and pickles © J. Pathak
Young flowers are sold in the market © J. Pathak
bodrum escort izmir escort canakkale escort sanliurfa escort hatay escort elazig escort samsun escort antalya escort van escort kayseri escort porno sivas escort adana escort